Alla måste få vara med och leka

Här är några tips att tänka på när du skapar ett aktivitetsområde eller lekplats som fungerar för alla.

En universellt utformad lekplats

Vi vet hur viktig lek och fysisk aktivitet är för utveckling och välmående, och lek som ger utmaningar och en känsla av att lyckas ska inte bara vara förbehållen de som har full funktion, är starkast eller bäst.

Lek och aktivitet är lika viktigt för alla!

I Rampline är vår grundtanke att alla ska kunna få utveckla sina förmågor genom lek. Inkluderande design är därför ett centralt tema i vår produktutveckling och design av aktivitetsanläggningar. Här ser du vår checklista för tillgänglighetsdesign på lekplatsen.

Rampline planerar alltid med tillräckligt stort utrymme mellan redskapen så att man kommer åt även med rullstol.
Spännande lekplats, oberoende av funktionsförmåga

En fråga många ställer sig är hur man utformar en lekplats som både är spännande för alla och samtidigt tillgänglig även för de med funktionsnedsättning.

Som utvecklare och designers letar vi på Rampline efter möjligheter i begränsningarna. Vårt mål är att alla ska känna att aktivitetsområdet är anpassat just för dem. Vi lägger vikt på fri fysisk aktivitet utifrån användarens egen fantasi, utan utpräglade tävlingsmoment.

På detta viset får man ett aktivitetsområde som fungerar för ett brett åldersspann, och som också tilltalar tjejer. Allt detta är faktiskt fullt möjligt att uppnå även med ett litet antal redskap.

Genom att använda redskap med låg åtkomsthöjd som också erbjuder rejäla utmaningar får alla tillgång till leken, samtidigt som det finns tillräckligt att ta sig an för de mest motoriskt utvecklade barnen.

Rätt avstånd mellan redskapen samt ett nivåstabilt underlag, som konstgräs eller platsgjuten gummi, är också viktigt för att en rullstolsanvändare ska kunna förflytta sig. Det ger också gott om plats för en följeslagare, för den som behöver en hand att hålla i.

Checklista för universell utformning

Den viktiga balansförmågan

Balansen är grundläggande för alla rörelser vi människor gör. Det är viktigt för alla att träna den regelbundet, och speciellt för de som har motoriska svårigheter. Ramplines motoriklekplatser är i särklass just när det gäller träning och utveckling av balans.

Balansträning kan göras på många sätt. Människor med redan välutvecklad balans och kroppskontroll kommer alltid att hitta nya utmaningar med Rampline-utrustningen. För den som har en funktionsnedsättning, dålig balans, styrka, uthållighet eller dålig syn för den delen, är det fullt möjligt att utmana balansen genom att till exempel ligga över en balansboll eller slackline, eller röra sig på någon av de bredare, böljande balansbänkarna, och därifrån gradvis öka utmaningen.

På så sätt kan alla uppleva att lyckas på sin egen nivå genom att klara av något de kanske inte klarade veckan innan. Resultatet är en lekplats där alla kan leka tillsammans på sina egna villkor.

Vad är universell utformning?

Detta säger FN-konventionen om funktionshindrade människors rättigheter:

Universellt utformade” betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.

Tips: En grupp vid Centre of Universal Design i USA har utvecklat De sju principerna för universell utformning, som har blivit en viktig referens världen över.