Rampit Swing™

Svingstativet hører hjemme i alle skolegårder. Rampit™ Swing stimulerer smidighet og får mange av kroppens muskler i bruk. Det perfekte apparatet for barn som liker høy puls i friminuttet, og som kommer med røde kinn tilbake i klasserommet.