lekplatsen för alla åldrar

Ramplines motoriklekplats-koncept ger snygga lekplatser som passar alla åldrar, och som lyfter intrycket av området.

Ett lekplatskoncept för bostads området

Traditionella lekplatser med gungor, rutschkanor och sandlådor har varit en vanlig lösning i många bostadsområden. De blir populära bland de allra minsta barnen, och uppskattas av deras föräldrar. Men tyvärr har barnen en tendens att snabbt växa ifrån sådan utrustning. Inte sällan används sådana lekplatser några få år, och blir sedan liggande i träda i väntan på ett generationsbyte i området, tills bostäder byter ägare och mindre barn igen flyttar in.

Bygg en lekplats med aktivitet för alla åldrar

Det är fullt möjligt att tänka sig en lekplats som fungerar från när barnen är små och som fortfarande är attraktiv när de blir äldre, till och med för tonåringar. Med en sådan lekplats uppnår man flera fördelar:

  • Lekplatsen får bättre underhåll: Det er inte bara de minsta barnens föräldrar som bryr sig om att hålla ordning.
  • Social mötespunkt: Lekplatsen skapar kontakt mellan individer i olika åldrar.
  • En anlägging för alla: Att lekplatsen prioriteras ekonomiskt uppfattas som mer rättvist när den kan användas av flera.

Motoriklekplatsen perfekt för bostadsområdet

Rampline er et skandinaviskt företag som utvecklar aktivitets- och lekutrustning för fysisk aktivitet, balans och motorik. När utrustningen sätts ihop till en motoriklekplats kan användaren kombinera redskapen i leken på olika spännande sätt. De bildar kanske en liten hinderbana, eller man kan utmana sig själv genom att hoppa från redskap till redskap.

Se utrustningen här

Redskapen har enkla former och vänliga material och fungerar fint också för de minsta barnen, som med sin obegränsade fantasi fort hittar olika sätt att leka med dem. De fungerar också för äldre barn som vill utmana sig mera. Även barn med funktionshinder, tonåringar, vuxna och till och med idrottsutövare har utbyte av redskapen, till rekreation eller träning.

Detta gör motoriklekplatsen till en aktivitetsanläggning som passar för alla, och ett bra val till både nybyggda och äldre bostadsområden.

Vikt vid design

En lekplats behöver inte ha stora och höga redskap för att vara rolig att leka på. Med Ramplines koncept får man, spännande utrusting med en låg profil, och som ser trevlig ut. Också visuellt blir motoriklekplatsen ett fint tillskott.

Referenser

Motoriklekplatser används dagligen intensivt i en rad olika bostadsområden, skolor och stadsrum. Fler och fler landskapsarkitekter har upptäckt möjligheterna, både med tanke på atmosfär och som en mötespunkt för olika människor. Redskapen tål intensiv användning och nordisk klimat.

Se våra referenser
Se exempel på motoriklekplats-design

Nye boligprosjekter

Vid nybyggnation kan en motoriklekplats tillföra mervärde til nya bostäder, genom den goda kvaliteten på den utrustning som placeras ut. En motoriklekplats innebär et signal om en aktiv livsstil, den ser också inbjudande ut och bidrar till nyfikenhet bland potentiella köpare.

Se projektet Kanalen brygge i Tønsberg, Norge, (Zeiner bolig).

Kanalen brygge bostadsrättsförening i Tønsberg.

Motoriklekplats på takterrassen

Även vid bostadsprojekt mitt i staden, som har en takterrass eller tak trädgård som används gemensamt, blir motoriklekplatsen en smart lösning för att erbjuda aktivitet till de boende. Den låga höjden på redskapen och grunt förankringsdjup göra att man enkelt kan placera dem på taket.

Motoriklekplats på takterrass