Never stop playing

Lekeplassutstyr for balanse- og motorisk lek

En annerledes lekeplass

Rampline er ingen vanlig lekeplassleverandør. Våre unike aktivitets- og lekeapparater stimulerer til mest mulig fysisk aktivitet, og i våre Motorikkparker setter vi sammen trenings- og lekeplassutstyr i spennende kombinasjoner.

Den beste treningen er den man ikke tenker over at man gjør, og Motorikkparken er både en treningspark og lekeplass. Et høyt sikkerhetsnivå, der alt utstyr er godkjent etter både EN 1176 for lekeapparater og EN 16630 for treningsutstyr, skaper trygghet for intens, leken og lystbetont trening for både hode og kropp.

Aktivitetsapparater

vis alle Motorikkparker

En annerledes lekeplass

Se våre referanser

Rampline

En annerledes lekeplass