Referenser

Ramplines lekplatser och balansparker har det gemensamt att de används intensivt av en brett sammansatt allmänhet. Vårt Balanspark-koncept skapar liv och rörelse, trivsel och samvaro.

Vi har levererat tusenvis av produkter till små och stora projekt i Norge och i andra länder: Skolor, förskolor, torg och stadsrum, bostadsrättsföreningar, idrotts- och träningsområden, köpcentrum, flygplatser osv.