Einerneset

Lekplatsen med världens vackraste läge?

Lekplatsen är unik och skräddarsydd för området. Vi är mycket nöjda med leveransen från Rampline.

Lauritz Lauritzen, Suldal kommun

Full av kreativ lek och aktivitet

Med vackra omgivningar av berg, fjordar, sandstrand och vandringsterräng är det lätt att inspireras till aktivitet, träning och rekreation här på Neset i Sand i Suldals kommun på den norska västkusten. Det som förr var en parkeringsplats har förvandlats till en motoriklekplats från Rampline. Här kan unga såväl som gamla utveckla sin balans och motoriska förmåga genom kreativ lek och träning. På området finns också en ny och praktisk serviceanläggning till allmänhetens förfogan. Sommarstid är det mycket aktivitet här i vattenkanten, med en populär sandstrand och kajakuthyrning. Vi tycker att detta är ett bra exempel på hur små orter kan skapa attraktiva mötesplatser för aktivitet och rekreation för både boende och besökare.

Unikt och platsanpassat

Ramplines uppgift var att uttforma en lekplats som skulle integreras i terrängen och fungera på en plats nära sandstranden. Anläggningen skulle vara lätt att underhålla och attraktiv för ett brett åldersintervall. Inramningen av ytan gjordes med användning av Kebony, och kantsten ger anläggningen en snygg integration och enkel åtkomst. Avsatserna från stranden och upp till lekplatsen är byggda med träkonstruktion som fungerar som trappa och sittplat. En praktisk och estetisk lösning som också håller sanden borta från gummidäcket. Design av lekplatsen och aktivitetsenheterna har utförts av Rampline, byggnadsarbeten och helgjutna gummidäck har utförts i samarbete med Stangeland Maskin.

Andre referanser