Forsand högstadieskola

Sluta aldrig att leka!

– Vår önskan var att lägga till rätta för en bra social arena för varierad fysisk aktivitet på högstadiet, och där eleverna också var med på processen. Vi är mycket nöjda med kompetensen och leveransen från Rampline.

Øyvind Storm, Forsand kommun

En social arena

Skolan önskade sig en tummelplats för kreativ lek och aktivitet, och ett bra ställe att bara “vara tillsammans”. Det blev till en motoriklekplats med många möjligheter. Här finns aktivitetsbänkar där man både kan gymnastisera, springa, hoppa eller bara koppla av på. Här finns klätterstativ, multiaktivitetsstativ, 4 meter höga klätterpålar o.s.v. Balansbollarna, studsmattan och balanslinan är arrangerade för att ge många möjligheter till kombinerade rörelser eller trick att träna på. Samtidigt är motoriklekplatsen en social arena, ett ställe där man lär av varandra, utmanar varandra eller bara är tillsammans.

Kreativ lek för balans-, styrke- och motorikträning

Sammansättningen av redskap inbjuder till både lek och mer målmedveten träning. Balanslek och balansträning ger en känsla av behärskning och ger positiva effekter oavsett vilken typ av sport och sport man är aktiv inom. På motorikleplatsen är redskapen till stor del arrangerade i grupp eller i uppdelade zoner, vilket ger fler aktivitetsmöjligheter än när apparaterna sprids ut. Motoriklekplatsen ligger i ett skyddat hörn av skolgården. Ytan är på ca 10 x 16 meter och är utformad så att många ska kunna vara aktiva samtidigt. En och intim anläggning där alla kan vara med. För detta projekt tillhandahålls ritning, konstruktion, utförande och montering av Rampline.

Andra referenser