Hop låg- och mellanstadieskola

Fysisk aktivitet, lek och lärande på skolgården.

Aktivitetsområdet har gett orten en unik och stimulerande mötesplats för alla åldersgrupper. Utformningen ger utmärkta förutsättningar att kombinera träning, fri lek och socialt umgänge.

Siri Higraff, föräldraföreningen vid Hop skola

Inspirerar varierad fysisk aktivitet

Skolan önskade sig ett aktivitetsområde för kreativ fysisk lek och träning, med utrustning som stimulerar barns balans och utvecklar motoriska färdigheter. Målet var att få en skolgård som inspirerar till varierad fysisk aktivitet även efter skoltid. Motoriklekplatsen från Rampline har kombinerats med en gunga och ett område för fri lek, liksom några naturliga stenblock.

Balans och motoriska färdigheter

Motoriklekplatsen består av studsmattor, multiaktivitetsstativ, klätterstolpar med ljudgenerator i toppen, en slackline, hoppstenar, balansbollar och balansbommar. På motoriklekplatsen kan människor i alla åldrar utveckla sina motoriska färdigheter genom kreativ balanslek och träning på sin egen nivå. Forskning visar att denna typ av fri lek inspirerar i synnerhet flickor till fysisk aktivitet. På skolgården i Hop finns det gott om plats för fri lek, att slå hjul, stå på händer och hoppa rep på ett säkert och inbjudande underlag. På konstgräset har ett enkelt men praktiskt grepp gjorts; ett vitt streck som inbjuder till att exempelvis göra gymnastik längs en rak linje.

Säkra och slitstarka underlag

Fallunderlagen på lekplatsen är delvis konstgräs och delvis platsgjutet gummi. Dessa ytor upplevs på olika sätt, men har det gemensamt att de är trygga att falla på, de är slitstarka och relativt enkla att hålla rena. Kunden i projektet är Askøy kommun och föräldraföreningen vid Hop skola. Rampline har ansvarat för lekplatsens utformning samt leveransen av utrustningen. Fallunderlagen är levererade av Safeplay. Grundarbetet har gjorts av Hordaland Entreprenør.

Andre referanser