En universellt utformad lekplats

I Rampline är vår grundtanke att främja lek, och utveckling av olika färdigheter genom lek, för alla barn. Inkluderande design och universell utformning är ett centralt tema i all vår produktutveckling och när vi planerar nya anläggningar för våra uppdragsgivare. Här ser du vår checklista för tillgänglighetsdesign på lekplatsen.

Lek och aktivitet är lika viktigt för alla!

Eftersom vi vet så väl hur viktig lek och fysisk aktivitet är för barnets utveckling och trivsel så brukar vi säga konsekvent att vi utformar för alla, inte bara för någon enstaka. Fysisk lek som utmanar, och känslan av att kunna bemästra något, ska inte bara gälla för människor med full funktionsförmåga, eller för de starkaste och duktigaste.

Rampline planerar alltid med tillräckligt stort utrymme mellan redskapen så att man kommer åt även med rullstol.

När vi formger utrustning och utvecklar lekplatser ser vi möjligheterna som finns i begränsningarna. När det gäller universell utformning är vårt mål att lösningarna ska invitera alla på samma villkor. Konkret betyder det att alla ska kunna hitta något som är lagom utmanande på den nivå där de befinner sig. När det gäller att stimulera användarens balans är våra motoriklekplatser alldeles unika, och eftersom balanssinnet har en grundläggande uppgift för alla våra rörelser, är det precis lika viktigt för alla att kunna få stimulera och träna upp sin balans.

Spännande lekplats, oberoende av funktionsförmåga

En fråga som många ställer sig är hur man kan utforma en lekplats som blir spännande och rolig för alla, och som samtidigt är tillgänglig för funktionshindrade. Det är faktiskt möjligt, även om man bara skulle ha ett fåtal olika redskap att tillgå. Om man väljer utrustning som har en låg ingångshöjd, och om underlaget är fast och nivåstabilt, så kan alla komma åt att leka. Och om det då samtidig finns utrustning som är lite mer utmanande, så har även de mest motoriskt utvecklade barnen något att jobba med.

Med Ramplines utrustning är tanken just det att alla ska kunna leka och utmana sin fysik, motorik och balans. Också den som kanske har ett funktionshinder, sämre balans, styrka eller uthållighet, eller kanske en synnedsättning, kan uppleva balanslek genom att till exempel ligga på magen över en balansboll eller en slacklina, eller röra sig på en av de bredare, böljande balansbänkarna. Samtidigt kan en person med en välutvecklad balans och kroppskontroll alltid hitta nya utmaningar.

Alla kan hitta sin egen nivå, och få en känsla av att bemästra något som de inte klarade veckan innan. Resultatet är en lekplats där alla kan leka tillsammans utifrån sina egna förutsättningar.

Vad är universell utformning?

Detta säger FN-konventionen om funktionshindrade människors rättigheter:

"Universellt utformade” betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.

Tips: En grupp vid Centre of Universal Design i USA har utvecklat De sju principerna för universell utformning, som har blivit en viktig referens världen över.

Vi i Rampline har vår egen checklista som påminner oss om vad vi bör tänka på när vi deltar i utformningen av en lekplats eller ett aktivitetsområde:

 

Checklista för universell utformning på lekplatsen

Lätt att komma åt

Det är viktigt för barn som använder rullstol, och för barn som är beroende av hjälp. Utrustningen ska vara enkel att närma sig, utan några hinder på eller runt utrustningen.

I våra projekt planerar vi alltid så att det finns tillräckligt med utrymme mellan redskapen för en rullstol och en medföljande assistent.

Låg höjd

Man skal kunna vara med på leken även om man inte kan klättra eller hoppa. Ramplines utrustning har oftast en låg ingångshöjd som gör att leken och aktiviteten är tillgänglig för de allra flesta.

Bra säkerhet

Om du tappar taget, eller inte riktigt klarar av, så är fallhöjden låg. Utrustningen skal ha greppvänliga ytor och dimensioner.

Plats till kreativitet

Utrustningen ska invitera användaren till att utforska och se möjligheterne till at göre olika rörelser. På vilket sätt kan jag klara att bemästra detta redskapetmed mina ressurser? Vilken respons ger redskapet på mina rörelser?

Utrustningen från från Rampline är utvecklad med tanke på såden kreativ lek. Aldrig bara för en enda handling eller rörelse.

Utmaningar för alla

Även barn med en funktionsnedsättning ska ha tillgång till utrustning som stimulerar fysik och motorik genom lek. Det er fullt mulig å legge til rette for at også den med dårlig utviklet balanse og evne til bevegelse skal finne enkel og trygg tilnærming til leken og aktiviteten.

På et lekeapparat fra Rampline skal man kunne utvikle ferdigheter, uten at ferdigheter er et krav for å kunne leke eller trene.

Fallunderlag

I dag är platsgjutet fallunderlag, ofta kallat “gummiasfalt”, det som är vanligast för att en lekplats ska kunna sägas vara universellt utformad. Ett sådant nivåstabilt underlag gör att också den som har en funktionsnedsättning kan röra sig fritt på området och enkelt komma åt lekutrustningen, något som är svårare med tex. sand som underlag.

Alla Ramplines apparater kan monteras på platsgjutet fallunderlag. Som ett miljömässigt bättre alternativ till platsgjutet gummi kan man välja platsgjuten kork.