Referanser

Ramplines lekeplasser og balanseparker har alle det til felles at de brukes intenst av et bredt sammensatt publikum. Vårt Balansepark-konsept skaper liv og røre, trivsel og inkludering.

Vi har levert tusenvis av produkter til små og store prosjekter i Norge og utlandet: Skoler, barnehager, torg og byrom, nærmiljøanlegg, borettslag, velforeninger og nabolag, idretts- og treningsområder, kjøpesentre, flyplasser osv.

Se også kart hvor vi har levert produkter.