Motoriklekplatsen som lekplats på lågstadiet

Lågstadiet är en tid då barnen ska vänja sig vid fysisk aktivitet, helst varje dag. Det är nu grunden läggs för självförtroende och rörelseglädje för resten av livet. I denna åldern får många barn också prova på olika sportsaktiviteter, och i all sport og idrott är en bra balans viktigt. Att utforma lekplatsen som en motoriklekplats ger barnen möjligheter till lekbaserad balansträning. Detta är själva filosofin bakom Ramplines motoriklekplats-koncept. En rad lågstadieskolor har redan goda erfarenheter med att ha sin egen motoriklekplats på skolgården.

 • Motoriklekplatsen fungerar som en lekplats och aktivitetspark för ett brett åldersspann. Detta är utrustning man växer med, inte ifrån.
 • Oöverträffad stimulans av bålmuskler, balans och motorik.
 • Bra säkerhet: Spännande utrustning som "kittlar i magen", även om fallhöjden är låg.
 • Estetiskt: Låga höjder på de flesta redskap ger en anläggning som passar in överallt och som inte dominerar över sin omgivning.
 • Universell utformning: Låg ingångshöjd och enkel åtkomst til utrustningen gör att alla kan vara med i leken oberoende av funktionsnivå.
 • Hållbarhet: Robust utrustning med kloka miljömässiga materialval och utbytbara delar ger en lång livslängd.

Ett exempel på en motoriklekplats-uppställning

Motoriklekplats-konceptet innebär att kombinera två eller flera redskap för att erbjuda användaren ett stort antal olika rörelsekombinationer. Att hoppa mellan flera redskap ger en extra utmaning för både spänst och balans, och blir nästa steg när man har lärt sig att behärska de enskilda redskapen.

 • En aktivitetsbänk som tex. SolidBench™ blir en social mötesplats med sittplatser, förutom en plats till kreativ lek och rörelse
 • Rampit™ aktivitetstativ kan användas på många sätt, och ger träning för många av kroppens alla muskler.

Se flera exempel på motoriklekplatser

Erfarenheter med motoriklekplats på lågstadiet

 • Parkerna används mycket, och av olika åldersgrupper
 • Eleverna får en märkbar progression när det gäller balans och motorisk förmåga
 • Lika populärt hos både flickor och pojkar
 • Används ofta också efter skoltid

Balansträning har många positiva effekter.
Läs också: Superkraften - Derfor skal du trene balansen