Rampit™

Aktivitetsstativet Rampit™ kan användas på ett oändligt antal olika sätt. Variationsmöjligheterna gör att barnen får utlopp för sin fantasi, och genom leken får de tidigt öva på att lyfta sin egen kroppsvikt, och behärska sväng- och klätterrörelser som sätter alla kroppens stödmuskler i arbete.