Floating Bench™

Floating Bench™ liknar ingen annan lekutrustning. Det är en svävande upplevelse för den som springer bortöver den mjuka, slingrande banan. Med bågar, vändningar, vågor och raksträckor utmanar den balans, fart och koordination.