Playground Loop™

Playground Loop-serien är nedgrävda studsmattor av allra främsta kvalitet avsedda för offentliga lekplatser och aktivitetsparker. Studsmattan ger en fartfylld och rolig lek för ett brett åldersinitervall, som har positiv effekt på balansförmåga och motorik.