Rampline® slackline

Det finns ingenting annat som förbättrar din balansförmåga så som en slackline. Det är den ultimata balansaktiviteten, som ger en stor känsla av framgång ju mer man försöker.

Slacklinen är den aktivitetsutrusting som får alla, från de yngsta till de tuffaste, att hålla på utmana sig själva i timmar, oavsett ålder eller skicklighetsnivå. Det är den dynamiska linan som är hemligheten bak som gör att människor älskar just slackline. Därför är det viktigt att inte förväxla slacklinen med statiska balanslinor gjorda av tex. rep eller kedjor, som inte alls ger samma utmaning och upplevelse.