En aktivitetspark för balans och motorik

Ramplines lekutrustning är speciellt utvecklad för att aktivitetsparken ska bli spännande och stimulerande. Kombinationen av olika redskap får barn från förskolan till högstadiet, och till och med vuxna, igång med fysisk lek. Vi kallar konceptet för en motoriklekplats.

Det breda åldersspannet gör att motoriklekplatsen blir ett område där alla kan vara med på aktiviteterna, över generationsgränserna. De minsta barnen använder utrustningen lika mycket i rollekar som till fysisk lek, medan ungdomar har anläggningen som sin träffpunkt där de kan vara tillsammans genom fysisk aktivitet på ett roligt och avspänt sätt.

Speciellt utvecklad utrustning

Aktivitets- och lekutrustningen är utvecklad för att kunna kombineras på spännande sätt, till exempel i grupper och små hinderbanor. Utrustningen tål både intensiv användning och vårt nordiska klimat.

Se Lekutrustningen

Förskolan

Små barn älskar lekutrustning som kan användas både till fysik lek och rollek. Motoriklekplatsen blir en lekplats de växer med, inte ifrån.

I Förskolan

Lågstadiet

En aktivitetsanläggning på skolgården stimulerar barnens motorik och balans, och har även god effekt på både fysisk och intellektuell utveckling. Og barnen gillar det!

På Lågstadiet

Högstadiet

Aktivitetsanläggningen blir en populær träffpunkt på skolgården, där alla kan delta på oorganiserad fysisk aktivitet på sin egen nivå.

På Högstadiet och gymnasiet

Bostadsområden

Motoriklekplats-konceptet är idealiskt som aktivitetsanläggning både i existerande bostadsområden och där det ska byggas nytt. En aktivitets- och lekplats av hög kvalitet, som passar alla åldrar, ökar livskvaliteten – och värdet på bostäderna.

Bostadsområden

Städer, parker och torg

Ramplines utrustning skapar redan liv och rörelse i städer som Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger. Också på flera mindre tätorter är motoriklekplatsen en träffpunkt för befolkningen.

Motoriklekplats i staden